Alzar47943908

Дорога моя жоно!

Вечірня романтика.
Дорога моя жоно!.. 😏 Через то, шо з тобов вобще немож спокуйно говоритити на йсю тему, я рішив посокотити наші нервы, і написати тобі на папірьови , як упозіровало нашоє з тобов сексуальноє життя за антот рук...
Короче, за прошлый рук я ся старав 365 раз вуконати свуй довг , айбо вдало ми ся лем 36 раз,
то, короче, раз у дисять дню вуходить.
Типир я тти напишу, ош чого:
1. Вікна одкриті, і сусіды позеравуть — 6 раз.
2. Діти годни ся пробудити - 15 раз.
3. Дуже тти студено было - 5 раз.
4. Дуже тти жарко было - 50 раз.
5. Дужесь змучена была - 36 раз.
6. Йщи дуже скоро - 22 разы.
7. Уже дуже пузно - 53 разы.
8. Притвориласся, ош спиш - 34 рази.
9. Боліла тя голова - 21 раз.
10. Тобі ся не хотіло - 6 раз.
11. У тебе болів поперек - 1 раз.
12. Ты ся молиш -3 раз.
13. У тебе была температура - 1 раз.
14. Через нову прічоску - 26 раз.
15. У нас дома гості - 8 раз.
16. Тобі ся захотіло в туалет - 8 раз.
17. У тебе были місячні - 12 раз.
18. У тебе не є вже сил - 5 раз.
19. Я не заслужив - 18 раз.
____________________________
Йсе, короче, 329 раз ты ся одказала .
Ті — 36 раз, шо были, я тоже не дустав повного удовольствія бо ты:
6 раз - позералась телевізор , коли я ся старав...
15 раз - ты ся не могла дочекати коли уже буде кониць...
3 раз - ты мені помішала, бо повілась, ош треба срочно побілити плафон.
11 раз - мені прийшлося тебе будити, бо ты заспала у самый розгар процеса.
Єден раз я ся напудив, ош тебе шось болить, бось зачала стогнати і махатися.
Но ! А пак бысь ня булше не звідала, нашто чоловікам любовниці!

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic